over KU+CU

KU+CU inspireert en ondersteunt zowel het onderwijs als de cultuuraanbieders 

Ku+Cu brengt het onderwijs en kunstaanbod samen en streeft ernaar cultuur een vaste en kwalitatief goede plek te geven. Als intermediairs (met kennis van beide kanten) signaleren we nieuwe ontwikkelingen in het culturele veld en gaan we ermee aan de slag. We inventariseren de culturele projecten bij de kunstenaanbieders en onderzoeken hoe we deze aan het onderwijs kunnen koppelen.

We inspireren en motiveren – zowel onderwijs als het culturele veld – door actuele thema’s en ontwikkelingen (als bijvoorbeeld bezuinigingen) te signaleren en te presenteren. We leveren maatwerk; stellen voor voor zowel scholen als instellingen specifieke culturele programma’s en projecten samen, die precies aansluiten bij een activiteit, doelgroep of ruimte.

Ku+cu brengt mensen samen

met kunst en cultuur

wij helpen u graag verder

neem contact met ons op!

Ku+cu brengt mensen samen met kunst en cultuur
wij helpen u graag verder

 
neem contact met ons op!