CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT. RICK GAAT HET GEWOON DOEN!

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT. RICK GAAT HET GEWOON DOEN!

01-40-2017
Categorie: Cultuuraanbieders, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs

RICK WEERT EN ECI CULTUURFABRIEK ROERMOND PENVOERDERS REGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN MIDDEN-LIMBURG.

Woensdag 1 februari j.l. heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie bekend gemaakt dat de subsidieaanvraag voor  de uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) door de penvoerders RICK en ECI cultuurfabriek in Midden-Limburg is gehonoreerd. Binnen deze regeling krijgen scholen in het primair onderwijs de mogelijkheid om cultuureducatie op een passende manier in te bedden binnen school.  Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Midden-Limburg heet DOEN!

170202-CmK-kind-camera-en-logos.jpg

Missie
Het primair onderwijs en haar culturele omgeving hebben een gemeenschappelijk doel: bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Samen bereiken we dat doel door krachten te bundelen en verbindingen te leggen tussen de school, de culturele en de sociale omgeving. Dat gaan we gewoon DOEN!

Met deze missie gaan de penvoerders met de scholen aan de slag om een gedegen programma voor cultuureducatie te beschrijven en uit te voeren.

In de praktijk
Cultuureducatie met Kwaliteit is geen vervanger van het bestaande aanbod van cultuureducatie op school maar kan daarop een aanvulling zijn. DOEN! werkt met intermediairs die samen met de leerkrachten en de directie van school onderzoeken wat er nodig is om de ambities op het gebied van cultuureducatie waar te maken.

DOEN! is in overleg met alle gemeentes en in samenwerking met de diverse schoolbesturen in Midden-Limburg geschreven. De toekenning is dan ook een gezamenlijk succes waarbij het allergrootste belang vanzelfsprekend ligt bij de kinderen die de aankomende 4 jaar de voordelen van Cultuureducatie met Kwaliteit binnen school mogen ervaren. CmK wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Limburg.

 

Meer informatie RICK / DOEN!: Norbert Leurs / n.leurs@ricknet.nl 

Terug

kunst & Cultuur kleuren het leven

neem contact met ons op!

Norbert leurs
hoofd onderwijs
n.leurs@ku-cu.nl
Bregje Roos
coördinator voortgezet onderwijs
b.roos@ku-cu.nl
Marieke Scharroo
cultuurcoach Cranendonck & Heeze-Leende
m.scharroo@ku-cu.nl
Johannie van Tuel
cultuurcoach Weert & Nederweert
j.vantuel@ku-cu.nl
Chantal Noldus
medewerker onderwijs
c.noldus@ku-cu.nl

Ku+cu brengt mensen samen met kunst en cultuur
wij helpen u graag verder

 
neem contact met ons op!